Επιστροφή σε Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣΚΑ

18 & 19 Μαίου 2021 δεν θα υπάρχει προσωπικό στην Κοινότητα

Για την εξυπηρέτησή σας απευθυνθείτε στο ΚΕΠ Αγίου Αθανασίου τηλ.2313305030 ή χρησιμοποιείστε το gov.gr