Επιστροφή σε Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣΚΑ

Η Κοινότητα είναι χωρίς γραμματειακή υποστήριξη λόγω τερματισμού των 8μήνων συμβάσεων.

Η Κοινότητα λειτουργεί για το κοινό και για υπογραφές ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ από 08:30 έως 10:00.

Εάν προκύπτουν ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ η Κοινότητα θα είναι ΚΛΕΙΣΤΗ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για την εξυπηρέτησή σας απευθυνθείτε στο ΚΕΠ Αγίου Αθανασίου τηλ.2313305030 ή χρησιμοποιείστε το gov.gr