Επιστροφή σε Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣΚΑ

Η Κοινότητα είναι χωρίς γραμματειακή υποστήριξη λόγω τερματισμού των 8μήνων συμβάσεων.

Από 26 έως & 30 Ιουλίου 2021 δεν θα υπάρχει προσωπικό στην Κοινότητα λόγω αδειών.

Για την εξυπηρέτησή σας απευθυνθείτε στο ΚΕΠ Αγίου Αθανασίου τηλ.2313305030 ή χρησιμοποιείστε το gov.gr