Επιστροφή σε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Στο gov.gr και στην Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ μπορεί ο κάθε πολίτης εκτός από βεβαιώσεις να λάβει πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.