Επιστροφή σε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Βεβαιώσεις Μονίμου Κατοικίας εκδίδονται μόνο από το Γραφείο Ληξιαρχείου στον Άγιο Αθανάσιο, τηλ 2313-300153.