Επιστροφή σε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Στο gov.gr και στην Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ μπορεί ο κάθε πολίτης εκτός από ληξιαρχικές πράξεις να λάβει πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.