Επιστροφή σε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Στο gov.gr και στην Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ μπορεί ο κάθε πολίτης εκτός από πιστοποιητικά να λάβει πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.