Επιστροφή σε ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

2022

Στις 21-02-2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση Δημοτικής Αρχής – Τοπικού Συμβουλίου στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου για ενημέρωση σχετικά με το θέμα (πατήστε εδώ).

Στις 18-02-2022 αναρτήσαμε άρθρο με τίτλο — Ενημέρωση Κατοίκων – Η “Απόκρυφη Μελέτη” για τις Παιδικές Χαρές — (πατήστε εδώ).

Στις 09-02-2022 ο κ. Δήμαρχος ζήτησε συνάντηση με το Τοπικό Συμβούλιο προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το θέμα. Αναμένουμε τον ορισμό της ημερομηνίας από τον κ. Δήμαρχο.

Στις 01-02-2022 η Κοινότητα ζήτησε από την Δημοτική Αρχή, α) ενημέρωση για τις Παιδικές Χαρές και β) την χορήγηση των εγγράφων που δόθηκαν από την Δημοτική Αρχή σε κατοίκους μας, τα οποία εντοπίσαμε αναρτημένα στο διαδίκτυο, παρότι το αίτημα των κατοίκων διαβιβάστηκε μέσω της Κοινότητάς μας, αφήνοντάς για μια ακόμη φορά την Κοινότητα ανημέρωτη.

2021

Στις 20-12-2021 η Κοινότητα ζήτησε από την Δημοτική Αρχή, α) ενημέρωση για τις Παιδικές Χαρές και β) την χορήγηση των εγγράφων που δόθηκαν από την Δημοτική Αρχή σε κατοίκους μας, τα οποία εντοπίσαμε αναρτημένα στο διαδίκτυο, παρότι το αίτημα των κατοίκων διαβιβάστηκε μέσω της Κοινότητάς μας, αφήνοντάς για μια ακόμη φορά την Κοινότητα ανημέρωτη.(Η Κοινότητα δεν έλαβε απάντηση).

Στις 07-11-2021 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία κατοίκων συνάντηση για τις Παιδικές Χαρές (πατήστε εδώ), στην οποία προσκλήθηκε ο κ. Δήμαρχος και μέλη της Δημοτικής Αρχής, αλλά δεν προσκλήθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας ούτε και τα μέλη του Τοπικού

Στις 15-07-2021, κατά την υποβολή προτάσεων για την Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος 2022 η Κοινότητα ανέφερε: “εμμένουμε στην πρόταση που υποβάλαμε με την υπ΄Αρ. Απόφαση 25/2020 της 5/16-07-2020 με δεδομένο ότι δεν έχει υλοποιηθεί προηγούμενη πρότασή μας”. (Η Κοινότητα δεν έλαβε απάντηση).

2020

Με την υπ΄Αρ. Απόφαση 25/2020 της 5/16-07-2020 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου που αφορούσε την Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος 2021 , ζητήθηκε “κατασκευή παιδικών χαρών από άλλο πρόγραμμα μετά την στασιμότητα που υπάρχει στο υπάρχον πρόγραμμα”. (Η Κοινότητα δεν έλαβε απάντηση).

Ενημέρωση από τον κο Δήμαρχο κατά την συνάντηση του Προέδρου της Κοινότητας και του Τοπικού Συμβούλου κου Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου στις 17-06-2020 : Ο Δήμος βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΤΑΡ και την κατασκευάστρια εταιρία για την επίλυση των προβλημάτων των ήδη κατασκευασμένων παιδικών χαρών, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει κατασκευή νέων μέσω προγραμμάτων.

2019

Στις 30-09-2019 η Κοινότητα ζήτησε από την Δημοτική Αρχή, ενημέρωση α) για την μέχρι τώρα πρόοδο της δημιουργίας των αναμενόμενων μέσω ΤΑΡ παιδικών χαρών και β) την πρόοδο αποχαρακτηρισμού των χώρων που πρόκειται να κατασκευαστούν οι παιδικές χαρές. Αναμένεται απάντηση από την Δημοτική Αρχή. (Η Κοινότητα δεν έλαβε απάντηση).

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε στις 30-09-2019, από την Δημοτική Αρχή, κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν κατασκευαστεί 17 από τις 27 προγραμματισμένες, (μέσω ΤΑΡ), αλλά δεν παραλαμβάνονται γιατί παρουσιάζουν ατέλειες. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να καθυστερεί η δεύτερη φάση κατασκευής των υπολοίπων 13, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 2 για την Κοινότητά μας.

Ενημέρωση για τις Παιδικές χαρές κατά την 21η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος στις 31-10-2019. Χρόνος έναρξης (2:18:30).

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών έγινε το 2009 με την 28492 Υπουργική Απόφαση οποία και όριζε ως πέρας προσαρμογής των παιδικών χαρών την 31-12-2012.

Η ανωτέρω Απόφαση το 2014 συμπληρώθηκε με την 27934 Υπουργική Απόφαση.