Επιστροφή σε ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε στις 30-09-2019, από την Δημοτική Αρχή, κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν κατασκευαστεί 17 από τις 27 προγραμματισμένες, (μέσω ΤΑΡ), αλλά δεν παραλαμβάνονται γιατί παρουσιάζουν ατέλειες. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να καθυστερεί η δεύτερη φάση κατασκευής των υπολοίπων 13, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 2 για την Κοινότητά μας.

Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών έγινε το 2009 με την 28492 Υπουργική Απόφαση οποία και όριζε ως πέρας προσαρμογής των παιδικών χαρών την 31-12-2012.

Η ανωτέρω Απόφαση το 2014 συμπληρώθηκε με την 27934 Υπουργική Απόφαση.

Ενημέρωση για τις Παιδικές χαρές κατά την 21η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος στις 31-10-2019. Χρόνος έναρξης (2:18:30).

Ενημέρωση από τον κο Δήμαρχο κατά την συνάντηση του Προέδρου της Κοινότητας και του Τοπικού Συμβούλου κου Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου στις 17-06-2020 : Ο Δήμος βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΤΑΡ και την κατασκευάστρια εταιρία για την επίλυση των προβλημάτων των ήδη κατασκευασμένων παιδικών χαρών, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει κατασκευή νέων μέσω προγραμμάτων.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ