Επιστροφή σε ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ

Δελτίο Τύπου Δήμου Χαλκηδόνος 03-07-2019. Ένταξη αρδευτικού δικτύου Νέας Μεσημβρίας σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα (ΠΑΑ 2014-2020)

Ενημέρωση για το Αρδευτικό, κατά την 21η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος στις 31-10-2019. Χρόνος έναρξης (2:19:50). Περιληπτικά – Διορθώσεις στην μελέτη για ολοκλήρωση. Εκτέλεση του έργου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στις 08-05-2020 ζητήθηκε από την Κοινότητα ενημέρωση για το Αρδευτικό και αναμένεται απάντηση από την Δημοτική Αρχή.

Ενημέρωση από τον κο Δήμαρχο κατά την συνάντηση του Προέδρου της Κοινότητας και του Τοπικού Συμβούλου κου Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου στις 17-06-2020 : Το θέμα το χειρίζεται το Υπουργείο και ο Δήμος αναμένει ενημέρωση.