Επιστροφή σε ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Για το 2019 δεν έχει προγραμματιστεί επέκταση του αγωγού διανομής εντός των ορίων της Κοινότητας. Η σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο είναι δυνατή εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Χάρτης Προγραμματισμένων Επεκτάσεων