Επιστροφή σε ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ

Διανομή εντύπων αίτησης και πληροφοριακών στοιχείων σύνδεσης (26-02-2021)

Ενημέρωση για το Αποχετευτικό, κατά την 21η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος στις 31-10-2019. Χρόνος έναρξης (1:42:05). Περιληπτικά – Αναμονή απάντησης-ενημέρωσης για δυνατότητα σύνδεσης από την ΕΥΑΘ.

Στις 08-05-2020 ζητήθηκε από την Κοινότητα ενημέρωση για το Αποχετευτικό και αναμένεται απάντηση από την Δημοτική Αρχή.

Ενημέρωση από τον κο Δήμαρχο κατά την συνάντηση του Προέδρου της Κοινότητας και του Τοπικού Συμβούλου κου Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου στις 17-06-2020 : Σε συζητήσεις με την ΕΥΑΘ για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύνδεσης. Επίσης η Κοινότητα ενημέρωσε για την κατάσταση των ζημιών του που υπάρχουν στην παρούσα φάση.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΔΕΥΑΧ, ξεκίνησε η διανομή εντύπων αίτησης και πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν όσους έχει γίνει υποδομή για σύνδεση του ακινήτου τους, στο αποχετευτικό δίκτυο (26-02-2021).