Επιστροφή σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS – Δημοτικό – Δεκέμβριος 2021 (Αρχικά: Νοέμβριος 2020)

Ιστοσελίδα του Δημοτικού Σχολείου για το πρόγραμμα ERASMUS+

2021

06-12-2021: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει αύριο 07-12-2021 με την άφιξη των συμμετεχόντων Σχολείων στο Δημοτικό μας.