Επιστροφή σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΤΗΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κτήριο “Αστυνομίας” – Μύθοι και Πραγματικότητα

2021

2020

Ενημέρωση από τον κο Δήμαρχο κατά την συνάντηση του Προέδρου της Κοινότητας και του Τοπικού Συμβούλου κου Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου στις 17-06-2020 : Ζητήθηκε από τον Δήμο η διερεύνηση για την πιθανότητα επιστροφής του οικοπέδου και οικήματος αφού δεν στεγάζεται πλέον Αστυνομικός Σταθμός. Η Κοινότητα θα κάνει και αυτή την δική της έρευνα.

2019

ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Το 1957 με τις Αποφάσεις με ημερομηνίες 13-09-1957 & 03-12-1957, όπως αυτές φαίνονται παρακάτω, παραχωρήθηκε δωρεάν, στο τότε Υπουργείο Εσωτερικών, το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν το κτήριο, όπου στεγαζόταν ο Αστυνομικός Σταθμός.

Η παραχώρηση αυτή είναι ακόμη σε ισχύ.

Τα τελευταία χρόνια το οίκημα έχει εγκαταληφθεί και με πρωτοβουλία της Κοινότητας έχει σφραγιστεί, για αποφυγή περισσοτέρων καταστροφών από όσες είχε ήδη υποστεί.

Πρόσφατα με συντονισμένες ενέργειες του Πολιτιστικού Συλλόγου και της Κοινότητας, ζητείται η παραχώρησή του προς το Πολιτιστικό Σύλλογο, με σκοπό αφού το ανακαινήσει, να λειτουργήσει σαν κοινωνικό φροντιστήριο για παιδιά που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν σε φροντιστήρια, καθότι υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές οι οποίοι προτίθενται να διδάξουν αφιλοκερδώς.

Η αιτούμενη παραχώρηση για χρήση στον Πολιτιστικό Σύλλογο, εάν πραγματοποιηθεί, πέραν του κοινωνικού έργου που θα προφέρει στην κοινωνία μας, με την προαπαιτούμενη ανακαίνιση και την μετέπειτα συντήρηση θα διατηρήσει ζωντανό ένα από τα κτήρια που είναι ορόσημα για την Κοινότητά μας και βρίσκεται στο κέντρο αυτής.