Επιστροφή σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ

Για κλάδεμα δέντρων που βρίσκονται σε δημόσιο χώρο ενημερώνουμε την Αντιδημαρχία Καθαριότητας-Πρασίνου στα τηλ. 2313-300154 ή 2314-300134, για προγραμματισμό κοπής από συνεργείο.

Τα δέντρα εντός ιδιόκτητων χώρων είναι αρμοδιότητα του ιδιοκτήτη του ακινήτου.