Επιστροφή σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Το προσωπικό καθαριότητας υπάγεται στην Αντιδημαρχία Καθαριότητας-Πρασίνου και εκχωρείται στην Κοινότητα για εκτέλεση εργασιών.

Για ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, ψυγεία, κλαδιά κλπ) ο κάτοικος υποβάλει αίτημα στην Αντιδημαρχία Καθαριότητας-Πρασίνου τηλ. 2313-300154 ή 2313-300134, για προγραμματισμό περισυλλογής. Τα αντικείμενα αυτά βγαίνουν στο χώρο που θα υποδειχθεί, την ημέρα της περισυλλογής και όχι νωρίτερα.

Η απομάκρυνση μπαζών είναι ευθύνη του κατοίκου, απαγορεύεται η ρίψη τους και πρέπει να παραδίνονται σε μάντρες περισυλλογής.

Για ΚΑΔΟΥΣ απορριμάτων ή ανακύκλωσης, μπορείται να υποβάλλεται αίτημα στην Υπηρεσία Καθαριότητας της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας-Πρασίνου, τηλ. 2313-300154 ή 2313-300134

Ενημέρωση για το Θέματα Καθαριότητας, κατά την 21η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος στις 31-10-2019. Χρόνος έναρξης (1:48:30), Κάδοι (1:50:10), Σκούπα (1:53:25). Περιληπτικά – Πραγραμματισμός.