Επιστροφή σε ΔΑΣΑΚΙ

ΔΑΣΑΚΙ 1991

Δασάκι 1991 – Δασάκι 2019.

28 χρόνια μετά από την αρχική αίτηση έχει γίνει/μείνει μόνο η οδός προς το δασάκι. Παρακάτω το σχετικό έγγραφο της Κοινότητας Αρ.Πρωτ. 468/02-03-1991.