Γιατρός στο Ιατρείο της Κοινότητας την Δευτέρα 04-12-2023

Το Ιατρείο ανοίγει από την/τον Ιατρό στις 09:00.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2310-781840 (24ωρο)

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2310-781879 Γραμματεία