Ενημέρωση Κατοίκων – Εισήγηση Κοινότητας προς την Δημοτική Αρχή για Τοποθέτηση Γραμματοθυρίδων

Στα πλαίσια της άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης των Κατοίκων μας, επειδή λόγω του κορονοϊού δεν μπορεί να συγκληθεί ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων για να ενημερωθούν για τις ενέργειες που έχει κάνει και τα αιτήματα που έχει υποβάλει η Κοινότητα στην Δημοτική Αρχή, αποφασίστηκε από το Τοπικό Συμβούλιο η μέσω διαδικτύου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι Κάτοικοί μας, γιατί και από ποιόν δεν επιλύονται τα προβλήματα που αφορούν την Κοινότητά μας.

(Πρακτικό αριθμ. 5/06-12-2021 Αριθμός Ομόφωνης Απόφασης 7/2021)

Όποιος επιθυμεί περισσότερη ενημέρωση για το θέμα μπορεί να επισκεφτεί την Κοινότητα με ραντεβού.

———————————————————————–

Ζητήθηκε για μία ακόμη φορά στις 26-01-2022 η τοποθέτηση γραμματοθυρίδων, καθότι από 31-12-2021 έχει πάψει να λειτουργεί στην Κοινότητά μας πρακτορείο ΕΛΤΑ, ενώ η διάθεση διανομέα από τα ΕΛΤΑ δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των κατοίκων μας, κυρίως αυτών που διαμένουν εκτός πολεοδομικού σχεδίου αλλά και αυτών που διαμένουν σε οδούς χωρίς ονομασία και αρίθμηση.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, ηλικιωμένοι και γενικά κάτοικοι οι οποίοι δεν λαμβάνουν έγκαιρα αλληλογραφία με προθεσμία όπως συντάξεις, λογαριασμοί, τραπεζικές κάρτες κλπ και πρέπει να πηγαίνουν στο Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) στον Άγιο Αθανάσιο, για αναζήτηση της αλληλογραφίας τους.

Οι δύο (2) Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος των ΕΛΤΑ, για Ταχυδρομικό Πρακτορείο στη Νέα Μεσημβρία με ημερομηνίες 15-10-2021 και 01-12-2021, οι οποίες αναρτήθηκαν και κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Νέας Μεσημβρίας με την Απόφαση 8/2021 της 10/06-12-2021 Συνεδρίασης, εισηγήθηκετην τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων σε μέρη που μπορεί να υπάρξει επιτήρηση με κάμερες ασφαλείας (πχ εξωτερικά από το Κοινοτικό Κατάστημα – ΚΑΠΗ) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων λόγω παύσης λειτουργίας του Ταχυδρομικού Πρακτορείου”.

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου της Κοινότητας, με την:

α. Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΛΤΑ Μακεδονίας-Θράκης-Θεσσαλίας

β. Διεύθυνση ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης στην οποία υπάγεται ο Δήμος μας

λάβαμε την σχετική νομοθεσία και πρόσθετο πληροφοριακό υλικό για την τοποθέτηση γραμματοθυρίδων, το οποίο διαβιβάσαμε στην Δημοτική Αρχή και το οποίο περιλαμβάνει :

α. ΦΕΚ 441/Β – 04-07-2014 (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

β. Χαρακτηριστικά Νέων Υπαίθριων Γραμματοθυρίδων

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές Γραμματοθυρίδων και Στεγάστρων

δ. Προμηθευτές από τους οποίους Προμηθεύτηκε ο ΕΛΤΑ

ε. Σχέδιο Επιστολής Βεβαίωσης ΟΤΑ

Επισημαίνουμε τα κύρια σημεία της σχετικής νομοθεσίας στα οποία αναφέρεται πως:

α. Για την αντιμετώπιση της έλλειψης οδοαρίθμησης, σε πολλές περιπτώσεις, στα όρια ευθύνης του Δήμου θα πρέπει να τοποθετηθούν σώματα υπαίθριων γραμματοθυρίδων με στόχο την ομαλή και ποιοτική ταχυδρομική εξυπηρέτηση.

β. Με την 710/019/13.03.2014 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τεύχος δεύτερο φύλλο 1441/04.07.2014), η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ορίζει ότι οι Δήμοι πρέπει να βεβαιώσουν, με επιστολή στα ΕΛΤΑ την έλλειψη οδαρίθμησης (μερική ή γενικευμένη) στα όρια της δικαιοδοσίας τους, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη τοποθέτησης των γραμματοθυρίδων από τον Δήμο καθώς και ότι η διαδικασία, όταν πραγματοποιήθηκε, ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής και έλαβε την σύμφωνη γνώμη της (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

γ. Με βάση την ανωτέρω απόφαση, οι γραμματοθυρίδες εγκαθίστανται με δαπάνη των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Παρακάτω αναρτάται το αναφερόμενο πληροφοριακό υλικό και η Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.

ΕΛΤΑ – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Ταχυδρομικό Πρακτορείο στην Νέα Μεσημβρία

ΕΛΤΑ – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Ταχυδρομικό Πρακτορείο στην Νέα Μεσημβρία – ΝΕΑ Δεύτερη Ανάρτηση