ΕΛΤΑ – Διανομή Αλληλογραφίας

Μέχρι τη λήξη της καραντίνας στην οποία βρίσκεται ο διανομέας, η αλληλογραφία θα παραλαμβάνεται από το Ταχυδρομείο στον Άγιο Αθανάσιο.