Απογραφή Δήμου Χαλκηδόνος 13 Νοεμβρίου – 12 Δεκεμβρίου 2021

Μέχρι τώρα δεν έχουν σταλεί στον Δήμο ή στην Κοινότητα οδηγίες για την Απογραφή 2021.

Γνωρίζουμε ότι στέλνονται προσωπικά emails με κωδικούς απογραφής, στα οποία αναγράφεται ότι για διευκρινίσεις θα περάσει απογραφέας.

Όταν θα λάβουμε περισσότερες πληροφορίες/οδηγίες θα σας ενημερώσουμε.