ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ