ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ

Από την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος που μπορείτε να δείτε εδώ.

Ο Δήμος Χαλκηδόνος, στα πλαίσια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, που εκπονεί ο ΟΑΕΔ, με τίτλο “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ”, επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό από τα μητρώα του ΟΑΕΔ με τις κάτωθι ειδικότητες:

A.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ (αριθμός θέσεων 2)

Περιγραφή θέσηςΚωδικός ΟΑΕΔΠλήθος
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ419000 – ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ1
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ884000- ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
  1. B. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ (αριθμός θέσεων 15)
Περιγραφή θέσηςΚωδικός ΟΑΕΔΠλήθος
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ916208 – ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΗΔΕΣ15

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ (αριθμός θέσεων 2)

Περιγραφή θέσηςΚωδικός ΟΑΕΔΠλήθος
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ343303-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ   1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ311209-ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ,ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ   1  

Δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ (αριθμός θέσεων 1)

Περιγραφή θέσηςΚωδικός ΟΑΕΔΠλήθος
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ419000 – ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ1

Καλούμε τους ανέργους ηλικίας 55 έως 67 που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες ανεργίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και κατέχουν τις προαναφερθείσες ειδικότητες, να επικοινωνήσουν με τον ΟΑΕΔ Ιωνίας προκειμένου να λάβουν την συστατική επιστολή, την οποία θα προσκομίσουν στο Δήμο Χαλκηδόνος.

Από την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος που μπορείτε να δείτε εδώ.