Πρόγραμμα ERASMUS – Δαμάσκειο Λύκειο – 07 έως 13 Νοεμβρίου 2021

Γνωστοποιούνται κατόπιν αιτήματος του Λυκείου μας, ενημερωτικό σημείωμα και ημερήσιο πρόγραμμα, που αφορούν το ERASMUS+ στο οποίο συμμετέχει.

Η Μόνιμη Σελίδα στον ιστότοπό μας για Πρόγραμμα ERASMUS + του Λυκείου

Ιστοσελίδα του Λυκείου για το πρόγραμμα ERASMUS+