Αποκατάσταση Κοινοτικού Φωτισμού στην Επαρχιακή Οδό Νέας Μεσημβρίας – Αγχιάλου

Μετά από αιτήματα μηνών και συντονισμένες ενέργειες μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε η αποκατάσταση του Κοινοτικού Φωτισμού στην Επαρχιακή Οδό Νέας Μεσημβρίας – Αγχιάλου.

Προηγούμενες προσπάθειες στο παρελθόν (χωρίς την ΕΛΑΣ) δεν είχαν επιτυχία, κυρίως λόγω της ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων, η οποία καθιστούσε επικίνδυνη την εργασία του προσωπικού και την ασφάλεια του καλαθοφόρου οχήματος. Η συνδρομή όμως σήμερα της Ελληνικής Αστυνομίας με δύο (2) οχήματα, βοήθησε να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία και να πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση του φωτισμού.