Έναρξη Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Ενημερωτικό Φυλλάδιο που βρήκαμε στο Δημοτικό Κατάστημα στον Άγιο Αθανάσιο. Η Κοινότητα δε έχει ενημερωθεί σχετικά ακόμη.