Δασάκι – Αυθαιρεσίας Βασίλειον (1)

“Πρωτοβουλία” χωρίς ενημέρωση της Κοινότητας.