Αγροτικός-Αμπελουργικός Συνεταιρισμός : Εκλογές 18-06-2021