ΑΟΜ – Πρόσκληση Ποδοσφαιριστών

Γνωστοποιείται η παρακάτω ανακοίνωση κατόπιν αιτήματος του ΑΟΜ