Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

Κοινοποιούνται τα παρακάτω κατόπιν αιτήματος των απογραφέων της ΕΛΣΤΑΤ:

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας για το 2021.

Η Απογραφή αφορά όλες τις γεωργικές, κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις της Ελλάδας, των οποίων η παραγωγή προορίζεται κυρίως για πώληση.

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι υποχρεωτική και οι πληροφορίες που δίνονται είναι εμπιστευτικές (Ν.3832/2010).

Η διάρκεια της διαδικασία της απογραφής διενεργείται έως και τις 22 Ιουνίου 2021 και έτος αναφοράς ορίζεται το 2020 (καλλιεργητική περίοδος από 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020).

Μπορείτε να απογραφείτε με 2 τρόπους:

Ο πρώτος τρόπος είναι η αυτοαπογραφή μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr ή στο gov.gr.

Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του πιστοποιημένου απογραφέα σας που έχει ορισθεί από την ΕΛΣΤΑΤ ο οποίος και θα επικοινωνήσει μαζί σας το προσεχές διάστημα.

Σχετική σελίδα όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις πληροφορίες https://www.statistics.gr/el/agricultural-2021

Τηλέφωνο επικοινωνίας ΕΛΣΤΑΤ:2103001515