ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Υποβλήθηκε για 6η φορά αίτημα για επίλυση των προβλημάτων των κοιμητηρίων που περιληπτικά αναφέρουμε παρακάτω:

α. Ο εναπομείναντας για ταφές χώρος, εξ αιτίας του οποίου θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εκταφών.

β. Η κακή κατάσταση του οστεοφυλακίου, το οποίο χρήζει συντήρησης.

γ. Η έλλειψη χωνευτηρίου (απαιτείται κατασκευή).

δ. Η καθαριότητα των Κοιμητηρίων καθότι υπάρχουν χώροι στους οποίους δεν υπάρχει πρόσβαση οχημάτων και απαιτείται επιπλέον προσωπικό για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση ογκωδών μπαζών και αντικειμένων.

Αιτήματα προς την Δημοτική Αρχή υποβλήθηκαν 21-07-2016, 17-10-2016, 15-05-2017, 14-01-2020, 14-10-2020 και 15-04-2021.