Λειτουργία Ιατρείων

Μετά από ενημέρωση από το Κέντρο Υγείας Διαβατών λόγω της υπάρχουσας κατάστασης και μέχρι νεωτέρας, δεν μπορούν να διατεθούν γιατροί στα Κοινοτικά Ιατρεία.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2310-781840 (24ωρο)

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2310-781879 Γραμματεία