Φωτισμός Κεντρικής Πλατείας

Μετά από επισκευή του πίνακα φωτισμού της Κεντρικής Πλατείας, το πρόβλημα εντοπίστηκε στις καλωδιώσεις των φωτιστικών, οι οποίες θα πρέπει να αλλαχτούν. Αναμένεται η αγορά και τοποθέτηση από τα συνεργεία του Δήμου.