Ανακύκλωση Ενδυμάτων-Υποδημάτων-Παιχνιδιών

Τοποθετήθηκε και δεύτερος κάδος για Ανακύκλωση Ενδυμάτων-Υποδημάτων-Παιχνιδιών έξω από το Κοινοτικό Κατάστημα, λόγω της αυξημένης συμμετοχής των κατοίκων στην ανακύλωση.